ความรู้ทางเพศ สาระทั่วไป

ออกแบบโปรแกรมรีดไขมันด้วยตัวเอง

การสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักควรมีการวางแผนการออกกําลังกายให้ชัดเจนเพื่อเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายหรือความต้องการที่จะเสริมสร้าง การฝึกด้วยน้ำหนักไม่ใช้เพียงวิธีการออกกําลังกายเท่านั้น แต่การออกกําลังกายรูปแบบนี้ยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ถ้าคนทำมานานๆจะสังเกตว่า เวลาดูคลิปโป๊ที่เย็ดกันสามารถขยับตัวได้มากขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความอดทนของระบบหายใจไหลเวียน นอนดูคลิปโป๊ที่เย็ดกันจะสามารถหายใจได้ยังเป็นปอนด์ อย่างไรก็ตามยังสามารถที่จะเสริมสร้างได้โดยกิจกรรมอื่นๆ เช่น วิ่งเหยาะๆ กระโดดเชือก ลุกนั่ง แกว่งแขน เป็นต้น การฝึกด้วยน้ำหนักจะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของวิธีการ ระยะเวลาการฝึก ระยะเวลาในการพัก และทำการจัดลำดับให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฝึกและวัตถุประสงค์ของผู้ฝึกด้วย ซึ่งโปรแกรมการที่ดีควรมีหลักการฝึกและวิธีการฝึกที่ที่ชัดเจนดังนี้
การฝึกโดยใช้ร่างกายเป็นแรงต้าน เป็นการฝึกที่ต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน เช่นเดียวกับการฝึกในแบบต่างๆ สรุปคือ ต้องการฝึกจนร่างกายสามารถทนต่อแรงต้าน จึงต้องค่อย ๆ เพิ่มความต้านทาน จนกระทั่งถึงจุดที่ผู้ฝึกต้องการโดยมีหลักการฝึกดังนี้
1. ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้องใช้ทำงานหนักเช่น กล้ามเนื้อต้นขา ขา ท้อง หลัง ลำตัวและแขน
2. ทำการฝึกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที
3. ไม่ใช้น้ำหนักมากเกินไป ค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักตามสภาพความพร้อม และผ่อนคลายด้วยการดูคลิปโป๊ที่เย็ดกัน ประจำ
4. ควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง 5.ควรฝึกซ้ําๆ อย่างต่อเนื่อง
6. ไม่ควรเพิ่มน้ำหนักเร็วจนเกินไปแต่ควรเพิ่มประมาน 2 สัปดาห์ครั้งหนึ่ง ตาม สภาพร่างกาย
7. ความต่อเนื่องของการฝึกควรใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เพราะปกติเราดูคลิปโป๊ที่เย็ดกัน 10 นาทีเท่านั้น
ปัจจุบันโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักได้ถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลของการฝึกที่ได้มีการเตรียมการอย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกยกน้ำหนักกับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ประกอบการฝึก ได้แก่ ดัมเบลล์ หรือเครื่องฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน สิ่งสำคัญประการแรกต้องการฝึกเพื่ออะไร จากนั้นจึงเริ่มศึกษาวิธีการฝึก ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ หากขาดทิศทางที่เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน รูปแบบวิธีการก็จะสับสนขาดความมุ่งมั่นในการฝึก ดังนั้นควรจะต้องทราบว่าจะฝึกอะไร มีโปรแกรมการฝึกแบบใดที่เหมาะสม ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดพื้นฐานการฝึก 4 แบบ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการฝึก ดังนี้
แบบที่ 1 เน้นการพัฒนาความอดทน และความตึงตัวของกล้ามเนื้อช่วยรักษาทรวดทรง และทำให้กล้ามเนื้อกระชับได้รูปร่างสัดส่วนสวยงาม โดยไม่ให้กล้ามเนื้อมีขนาดเปลี่ยนแปลง หรือใหญ่ขึ้นมากนัก
แบบที่ 2 เน้นการพัฒนาความแข็งแรง หรือสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นการฝึกที่จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด
แบบที่ 3 เน้นการพัฒนากําลังกล้ามเนื้อ เพื่อไปใช้ประโยชน์ ทางด้านกิจกรรมกีฬา และเสริมสร้างร่างกายให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทกีฬา การฝึกโปรแกรมนี้สามารถทำให้ขนาดของกล้ามเนื้อและความเร็วในการเคลื่อนไหว
แบบที่ 4 เน้นการพัฒนาระบบการทำงานของกล้ามเนื้อแบบใช้ออกซิเจนหรือพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ตลอดจนเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดการออกกําลังกายแบบใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.